Kontingentsatser halvårlig er:

Senior kr. 500,00

Ungdom kr. 200,00

Efterløns og pensionist (over 60 år) kr. 300,00

 

Indmeldelse i Balling Billardklub sker ved henvendelse til kassereren Jørgen Jakobsen,

Nørregade 61, Balling. tlf 97564437. Eller møde op i klubben i kælderen under Balling Skole.

Bedst mandag aften, da er der for det  meste  medlemmer i klubben.