Det startede med en lille annonce i den lokale ugeavis den 1. februar 1980: ”Billardklud i Balling. Er du interesseret? Henvendelse til Finn Dahl, Lærkevej 20, Balling.” Det var således Finn, som på egen hånd tog initiativ til etableringen af BBK. Han havde vist nok fået smag for spillet, da han aftjente sin værnepligt.

Flere interesserede kontaktede Finn, og den stiftende generalforsamling fandt sted på Balling Skole den 15. september 1980. Tolv interesserede var mødt frem. Finn, der som sædvanligt var godt forberedt, oplyste, at han allerede havde sikret sig et muligt klublokale, nemlig skolens tidligere formningslokale i kælderen. Han fremlagde dernæst økonomiske beregninger, som viste, at klubben med et medlemstal på omkring 20 kunne løbe rundt, såfremt hver medlem ydede et indskud på 300 kr. og betalte 25 kr. i månedligt kontingent.

Alle stillede sig positivt til Finns oplæg. Næste punkt var vedtagelsen af et sæt vedtægter, hvilket også hurtigt klaredes. Så blev BBK’s første bestyrelse valgt – nemlig Finn Dahl, Niels Martin Nielsen og Rud Kjems. Erling Foged og Gunnar Larsen blev suppleanter, mens Tage Kristensen og Gustav Ærthøj tog revisor-posterne. De forsamlede opfordrede bestyrelsen til hurtigst muligt at lave en plan for istandsættelsen af klublokalet samt indkøbe et billardbord hos Søren Søgaard i Vejle.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Finn som formand, Niels Martin som kasserer og Rud som turneringsleder. Bestyrelsen tog nu far og allerede midt i oktober var lokalet parat – udstyret med et brugt billardbord indkøbt i Vejle for 17.000 kr.

Interessen for den nystartede klub var stor, men med det lille lokale var det begrænset, hvor mange medlemmer, der kunne optages. Tilstrømningen førte til, at der allerede året efter, i 1981, indkøbtes endnu et billardbord. Der var egentlig ikke plads til to borde i det beskedne lokale, men det gik endda, og medlemmerne havde nogle hyggelige år her.

BBK var oprindelig tænkt som en hyggeklub, hvor folk på tværs af uddannelse, alder mm. Kunne mødes og have det rart med hinanden et par ugentlige timer. Det varede dig ikke længe, fær nogle af medlemmerne fik lust til at spille turneringsbillard, og i 1981 tilsluttede klubben sig Jysk Billard Union. Lige siden har klubben i forhold til sin størrelse været særdeles rigt repræsenteret ved JBU’s turneringer.

Anskaffelsen af et ekstra billardbord havde ikke medført en afkortelse af ventelisten, men problemet løstes, da klubben i 1986 rykkede ind i bedre og meget større lokaler i kælderen på Balling Skole. Klubbens medlemmer ydede en kolossal indsats ved istandsættelsen af disse, og medlemmerne har lige siden kunnet boltre sig i rummelige og smagfuldt indrettede omgivelser. I forbindelse med flytningen indkøbtes endnu et billardbord, og et fjerde er siden kommet til. Netop på det tidspunkt påbegyndtes et lovende ungdomsarbejde ledet af Hugo Gjøderum, som var en dygtig træner. Da han nogle år senere forlod egnen, gik dette arbejde i stå og er olle siden kommet i gang. Et af målene for klubbens fremtidige virke bør være genetableringen af ungdomsarbejdet.

Den første bestyrelse slap først tøjlerne efter 10 års forløb og efterlod et solidt fundament, sm de efterfølgende bestyrelser dygtigt har bygget videre på. Finn vendte siden stærkt tilbage og er i dag klubbens formand.

Rud Kjems