Personlige Rekorder – Keglebillard – Serie 09.12.2020

1 Jacob Stubkjær 412 31.08.2019
2 Henry Svane 338 23.03.2000
3 Henning Henriksen 238 25.09.2019
4 Finn Dahl 206 13.09.2012
  5 Poul E. Simonsen 192 14.12.2004
6 Henning Madsen 150 11.11.1992
7 Knud Nielsen 140 13.03.2013
8 Ivar Højris 138 02.10.2019
9 Hans Rasmussen 124 11.09.2007
10 Henning Kristensen 116 13.12.2017
11 Rud Kjems 108          1987
12 Niels M. Nielsen 94 14.10.2000
13 Kirsten Sørensen 90 12.01.2002
14 Per Winther Hansen 88 04.10.2018
15 Bjarne Steen 84 29.11.2011
16 Michael B. Lavesen 82 03.11.2018
17 Svend Aage Faarkrog 82 11.02.2009
18 Niels Møller 74 06.09.2019
19 Jørgen Jakobsen 74 29.10.2008
20 Kristine Henriksen 70 05.02.2015
21 Arne Pedersen 64 11.10.2007
22 Mogens N.E. Hansen 62 04.03.2014
23 Benny Poulsen 60 02.09.2010
24 Jens Højgård 52 11.11.2020
25 Ole Lyholm 46 16.02.2019
26 Per Graverholt 46 09.12.2020
27 Bent Christensen 40 09.03.2019
28 Erik Toft 36 27.09.2016