Personlige Rekorder – Keglebillard – Serie 03.11.2018

1 Jacob Stubkjær 382 02.10.2012
2 Henry Svane 338 23.03.2000
3 Finn Dahl 206 13.09.2012
  4 Poul E. Simonsen 192 14.12.2004
5 Henning Henriksen 174 09.03.2016
6 Henning Madsen 150 11.11.1992
7 Knud Nielsen 140 13.03.2013
8 Ivar Højris 132 14.03.2018
9 Hans Rasmussen 124 11.09.2007
10 Henning Kristensen 116 13.12.2017
11 Rud Kjems 108          1987
12 Niels M. Nielsen 94 14.10.2000
13 Kirsten Sørensen 90 12.01.2002
14 Per Winther Hansen 88 04.10.2018
15 Bjarne Steen 84 29.11.2011
16 Michael B. Lavesen 82 03.11.2018
17 Svend Aage Faarkrog 82 11.02.2009
18 Jørgen Jakobsen 74 29.10.2009
19 Niels Møller 70 06.10.2015
20 Kristine Henriksen 70 05.02.2015
21 Arne Pedersen 64 11.10.2007
22 Mogens N.E. Hansen 62 04.03.2014
23 Benny Poulsen 60 02.09.2010
24 Jørgen Davidsen 46 15.11.1989
25 Ole Lyholm 40 20.09.2018
26 Erik Toft 36 27.09.2016
27 Bent Christensen 34 07.09.2017
28 Per Graverholt 28 18.10.2018