Personlige Rekorder – Keglebillard – Serie 09.09.2021

1 Jacob Stubkjær 412 31.08.2019
2 Henry Svane 338 23.03.2000
3 Henning Henriksen 238 25.09.2019
4 Finn Dahl 206 13.09.2012
  5 Poul E. Simonsen 192 14.12.2004
6 Henning Madsen 150 11.11.1992
7 Knud Nielsen 140 13.03.2013
8 Ivar Højris 138 02.10.2019
9 Hans Rasmussen 124 11.09.2007
10 Henning Kristensen 116 13.12.2017
11 Rud Kjems 108          1987
12 Tommy Sørensen 102 02.03.2016
13 Niels M. Nielsen 94 14.10.2000
14 Kirsten Sørensen 90 12.01.2002
15 Per Winther Hansen 88 04.10.2018
16 Bjarne Steen 84 29.11.2011
17 Michael B. Lavesen 82 03.11.2018
18 Svend Aage Faarkrog 82 11.02.2009
19 Niels Møller 74 06.09.2019
20 Jørgen Jakobsen 74 29.10.2008
21 Kristine Henriksen 70 05.02.2015
22 Arne Pedersen 64 11.10.2007
23 Mogens N.E. Hansen 62 04.03.2014
24 Benny Poulsen 60 02.09.2010
25 Jens Højgård 52 11.11.2020
26 Ole Lyholm 46 16.02.2019
27 Per Graverholt 46 09.12.2020
28 Bent Christensen 40 09.03.2019
29 Kasper Sørensen 38 08.09.2021
30 Jesper Sørensen 36 08.09.2021
31 Erik Toft 36 27,09,2016