Personlige Rekorder – Keglebillard – Serie 04.12.2021

1 Jacob Stubkjær 412 31.08.2019
2 Henry Svane 338 23.03.2000
3 Henning Henriksen 238 25.09.2019
4 Finn Dahl 206 13.09.2012
  5 Poul E. Simonsen 192 14.12.2004
6 Henning Madsen 150 11.11.1992
7 Knud Nielsen 140 13.03.2013
8 Ivar Højris 138 02.10.2019
9 Hans Rasmussen 124 11.09.2007
10 Henning Kristensen 116 13.12.2017
11 Rud Kjems 108          1987
12 Tommy Sørensen 102 02.03.2016
13 Niels M. Nielsen 94 14.10.2000
14 Kirsten Sørensen 90 12.01.2002
15 Per Winther Hansen 88 04.10.2018
16 Bjarne Steen 84 29.11.2011
17 Michael B. Lavesen 82 03.11.2018
18 Svend Aage Faarkrog 82 11.02.2009
19 Bent Christensen 80 14.10.2021
20 Jørgen Jakobsen 74 29.10.2008
21 Kristine Henriksen 70 05.02.2015
22 Arne Pedersen 64 11.10.2007
23 Mogens N.E. Hansen 62 04.03.2014
24 Erik Toft 60 07.12.2021
25 Kasper Sørensen 60 22.09.2021
26 Benny Poulsen 60 02.09.2010
27 Jens Højgaard 60 22.09.2021
28 Jesper Sørensen 48 04.11.2021
29 Ole Lyholm 46 16.02.2019
30 Per Graverholt 46 09.12.2020
31 Ove Poulsen 42 08.09.2021